Proiecte

1. "A.C.T.I.V - Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor"

Obiectivul general al proiectului este diminuarea ratei de abandon a studiilor terțiare universitare, în special pentru categoriile dezavantajate de persoane, prin măsuri de sprijin financiar și de asistență educațională în domeniul antreprenorial, în scopul corelării ofertei de studii a universităților partenere cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC și SNCDI.

Obiectivele Specifice:

 1. Creșterea ratei de participare și de finalizare/absolvire a cursurilor in invățământul terțiar universitar a 440 de tineri, din care 360 din grupele defavorizate, pe o perioadă de 24 de luni;
 2. Creșterea nivelului de competente a 75 de cadre didactice din învâțământul terțiar universitar, prin introducerea continutului educational inovator si resurse de invatare moderna din cadrul a cinci institute de învățământ acreditate;
 3. Dezvoltarea/îmbunătățirea a 5 oferte educaționale în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, prin corelarea lor cu nevoile pieței muncii.

Vezi Website

2. "ProForm - Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților"

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă combaterea abandonului universitar și creșterea atractivității învățământului terțiar în cadrul a 5 universități partenere din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est și Sud-Vest Oltenia prin intermediul unui pachet complex de acțiuni unitare și corelate care vizează perfecționarea profesională a personalului didactic în scopul furnizării programelor de studii prin metode moderne de predare-învățare dar și în scopul participării la dezvoltarea unor oferte educaționale cu grad ridicat de inovare și cu o importantă componentă aplicativă, urmată de elaborarea a 5 cursuri complementare programelor de licența axate pe formarea de competențe antreprenoriale cu ajutorul unor experiențe de învățare de calitate dezvoltate în parteneriat cu mediul privat și finalizată cu furnizarea noii oferte educaționale împreună cu măsuri de atragere și fidelizare a tinerilor defavorizați în programele de studii terțiare universitare.

Vezi Website

3. "I.T.I - Invatamant Tertiar Inovativ Corelat cu Strategia de Dezvoltare Inteligenta"

Proiectul are o durată de 30 de luni şi vizează îmbunătățirea calității, eficienței și accesul la învățământ, prin creșterea nivelului de competențe al personalului didactic, în ceea ce privește conținutul educațional inovator, resursele de învățare moderne și flexibile, și diversificarea ofertelor educaționale corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice corelate cu Strategia de Dezvoltare Inteligentă, în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate.

Obiectivele Specifice:

 1. Creşterea participării la învăţământul terţiar universitar şi non-universitar organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile;
 2. Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al personalului didactic din învăţământul terţiar universitar şi non-universitar, organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile;
 3. Diversificarea ofertelor educaţionale în învăţământul terţiar universitar şi non-universitar tehnic, organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC si SNCDI.

Vezi Website

4. "Spre angajare, prin practica"

Obiectivul general al proiectului este facilitarea tranzitiei de la educatie la piata fortei de munca pentru 235 de studenti din regiunile SE si SM prin dezvoltarea de competente profesionale si transversale cerute pe piata muncii, contribuind la cresterea numarului de studenti care isi gasesc un loc de munca ca urmare a participarii la activitatile proiectului.

Obiectivele specifice sunt:

 1. OS 1 - Consilierea profesionala axata pe dobandirea de competente ce rapund necesitatilor pietei muncii, a 235 de studenti.
 2. OS 2 - Consolidarea/continuarea parteneriatelor existente intre universitati si agenti economici (parteneri de practica).
 3. OS 3 - Cresterea numarului de parteneriate de practica prin incheierea a 20 noi parteneriate ale universitatilor cu noi agenti economici (parteneri de practica).
 4. OS 4 - Cresterea accesului la programele de invatare la locul de munca pentru studenti prin organizarea si derularea a 235 de stagii de practica.
 5. OS 5 - Valorificarea competentelor profesionale a studentilor prin organizarea a 4 concursuri / competitii.

Vezi Website

5. "P.O.C.A - Servicii sociale pentru fiecare varstnic - pachet de achizitii de servicii in fiecare comunitate"

Scopul proiectului este creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale care furnizează servicii sociale destinate persoanelor vârstnice de a formula și propune politici publice ce vizează stimularea contractării sociale în vederea dezvoltării de servicii sociale pentru vârstnici, în fiecare comunitate din România.

Obiectivul specific 1: Creșterea nivelului de profesionalizare în domeniul achizițiilor publice a 50 de organizații neguvernamentale care furnizează servicii sociale adresate persoanelor vârstnice în vederea formulării de propuneri alternative în domeniul contractării sociale.

Obiectivul specific 2: Dezvoltarea capacitătății de advocacy și participare la formularea politicilor publice în rândul a cel putin 50 de ONG-uri active în domeniul protecției vârstnicilor în vederea promovării și adoptării la nivel local a documentelor de politică publică în domeniul achizițiilor de servicii sociale (legislație terțiară).

Obiectivul specific 3: Stimularea dialogului și cooperării între autoritățile locale și organizațiile neguvernamentale care furnizează servicii sociale destinate persoanelor vârstnice, în vederea asumării și adoptării la nivel local a politicilor publice privind contractarea sociala prin achiziții publice (legislație tertiara).

Vezi Website

6. "SUCCES - Solutii inovatoare pentru Universitati si Colegiul tehnic in vederea asigurarii Competitivitatii procesului Educational, corelat cu domeniile de Specializare inteligenta"

Obiectivul general al proiectului este asigurarea unei instruiri axată pe domeniile inteligente de specializare din sectoarele economice cu potențial competitiv prin intermediul unei oferte educaționale actualizată și diversificată, dezvoltată în strânsă corelare cu prioritățile strategice regionale și naționale, însoțită de un pachet de măsuri de atragere a tinerilor către studiu, acompaniată de acțiuni de creștere a competențelor personalului didactic și care, împreună să contribuie la maximizarea șanselor de angajare pentru viitorii absolvenți din învățământul terțiar, universitar și non-universitar tehnic.

Proiectul vizează formarea personalului didactic, îmbunătățirea/dezvoltarea și pilotarea ofertei educaționale, consilierea și sprijinirea financiară a persoanelor din grupuri vulnerabile – materializate în activitățile proiectului și reprezintă tot atâtea direcții prin care poate fi atins obiectivul specific al programului, respectiv dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, reducerea excluziunii sociale.

Vezi Website Acceseaza Cursul

7. "Galati, invata sa practici - practica sa inveti"

Proiectul vizează creșterea gradului de ocupare pentru 250 de studenți înscriși în învățământul superior din Regiunea Sud-Est, ca urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă, cu precădere în sectoarele economice cu potențial competitiv conform SNC și SNCDI.

Scopul proiectului urmează să fie atins pe de o parte, prin oferirea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru 250 de studenți, axate pe dobândirea de competențe care răspund necesităților pieței muncii, iar, pe de altă parte, organizarea și derularea programelor de practică și învațare la locul de muncă cu precădere în sectoarele economice cu potențial competitiv conform SNC și SNCDI.

Vezi Website

8. "M.E.D.I.I.A - Metode Educationale pentru Dezvoltarea Invatamantului Inovativ Antreprenorial"

Parteneriatul își propune un proiect bazat pe nevoile inovării.

Inovarea și sustenabilitatea sunt cele două principii pe baza cărora parteneriatul a dezvoltat obiectivele specifice și activitățile proiectului.

Nevoia de inovare este, în primul rând, raportată la inovarea ca o necesitate în dezvoltarea companiilor.

Pentru a atinge acest obiectiv general, parteneriatul își propune:

 1. Reviziuirea propriei oferte educaționale și creșterea atractivității și dimensiunii practice a ofertelor educaționale
 2. Inovarea în cadrul abordării pieței muncii, susținând creativitatea și spiritul antreprenorial al studenților, prin realizarea unei metodologii și înființarea unei organizații care să sprijine proiectele de start up ale studenților.
 3. Inovarea în orientarea și gestionarea studenților pentru dezvoltarea carierei și a accesului pe piața muncii.

Vezi Website

9. "Investim in viitor"

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de facilitarea procesului de tranzitie de la scoala la viata activa si cresterea nivelului de ocupababilitate pentru 500 de studenti din regiunea Sud Est.

Proiectul a vizat, de asemeni, integrarea in activitati de consiliere/orientarea profesionala 300 de studenti inmatriculati in sistemul national de invatamant si 200 in stagii de practica.

Aceste persoane au beneficiat de informatii si sfaturi in cadrul activitatii de consiliere ce au contribuit intr-o maniera directa la facilitarea procesului de tranzitie de la scoala la viata activa.

Proiect implementat in perioada 29.04.2014- 31.10.2015 de Universitatea "Danubius" din Galati in parteneriat cu Fundaţia „Gaudeamus” – Universitatea Tomis din Constanţa.

Vezi Website

10. "Asigurarea succesului in cariera prin stagii de practica"

Obiectivul general - Dezvoltarea aptitudinilor de munca pentru 375 de elevi si studenti (215 studenti si 160 elevi) in scopul cresterii insertiei mai rapide pe piata muncii. Prin activitatile proiectului s-a urmarit crearea unei securitati emotionale a elevilor si studentilor, stimularea motivatiei lor de a se integra in societate, stimularea increderii in sine si nevoia de a se alatura unui grup social si professional.

Proiect implementat in perioada 29.04.2014- 31.10.2015 de Universitatea “Danubius” din Galati in parteneriat cu SC MINION CONSULTING SRL.

Vezi Website

11. "Stagiul de practica - o sansa catre succesul profesional"

Obiectivul general- Dezvoltarea aptitudinilor de munca pentru 420 de studenti (150 specializarea economie, 200 specializarea drept si 70 specializarea comunicare si relatii internationale) in scopul cresterii insertii mai rapide pe piata muncii din Regiunea Sud-Est. Prin activitatile proiectului s-a urmarit sa se creeze securitate emotionala studentilor, sa stimuleze motivatia lor de a se integra in societate, sa stimuleze increderea in sine si nevoia de a se alatura unui grup social si profesional, sa ii invete pe studenti principiile care decurg din traiul independent, autonomia, siguranta de sine, autocontrolul si ultimul, dar nu cel din urma, sa creeze premise de dezvoltare a unei carieri, inclusiv sprijin pentru tranzitia de la scoala la viata activa.

Proiect implementat in perioada 29.04.2014- 31.10.2015 de Universitatea “Danubius” din Galati in parteneriat cu Asociatia “Centrul pentru Strategii si Politici Europene".

Vezi Website

12. "Licenta pentru piata muncii"

Obiectivul general al proiectului a constat in imbunatatirea calitatii si relevantei ofertei educationale in invatamantul superior prin actiuni inovatoare destinate asigurarii calitatii procesului educational si adaptarii lui la exigentele pietei muncii. Proiectul urmareste cresterea calitatii ofertei educationale din invatamantul universitar din domeniul stiintelor juridice la nivelul regiunii Sud-Est printr-o mai buna corelare a unui program de licenta cu cerintele in continua schimbare ale pietei muncii si facilitarea accesului la invatamantul superior prin implementarea unei componente de e-learning.

Proiect implementat in perioada 20.05.2014- 19.12.2015 de Universitatea “Danubius” din Galati in parteneriat cu Transparency International Romania.

Vezi Website

13. "Alaturi de cariera ta"

Obiectivul general a fost reprezentat de facilitarea procesului de tranzitie de la scoala la viata activa si cresterea nivelului de ocupababilitate pentru 600 de studenti din regiunea Sud Est.

Obiectivul a vizat integrarea in activitati de consiliere si orientarea profesionala 600 de studenti inmatriculati in sistemul national de invatamant.

Proiectul a generat beneficii certe pentru membrii grupului tinta. Aceste persoane au beneficiat de informatii si sfaturi in cadrul activitatii de consiliere care vor contribui intr-o maniera directa la facilitarea procesului de tranzitie de la scoala la viata activa.

Proiect implementat in perioada 29.04.2014- 28.10.2015 de Universitatea “Danubius” din Galati in parteneriat cu MADCONS SRL.

Vezi Website

14. "Sisteme de calitate si internationalizare in invatamantul superior din filiera turism-mediu-cultura"

Obiectivul general- Proiectul a vizat dezvoltarea și implementarea sistemului național al calificărilor din Învățământul Superior (IS), din filiera Turism-Mediu-Cultură, în vederea adaptării programelor de studii universitare la cerințele de pe piața forței de muncă, după modelul celorlalte instituții europene de IS din Spațiul European al Învățământului Superior SEIS.

Proiect implementat in perioada 20.05.2014- 19.11.2015 de Universitatea “Danubius” din Galati in parteneriat cu Universitatea “Dunarea de Jos” si SIDA Group.

Vezi Website

15. "UNI4-4 - Dezvoltarea Sistemului European de Management al Calificarilor Universitare si Valorificarea Competentelor Informale"

Obiectiv general: creşterea eficienţei şi eficacităţii programelor de studio prin restructurarea şi îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi formare (în concordanţă cu cererea de profiluri progesionale de pe piaţa muncii), în contextual constituirii unui consorţiu universitar european, în vederea valorificării programelor de studii terţiare.

Proiect implementat in perioada 1.12.2010- 30.11.2013 de Universitatea “Danubius” din Galati in parteneriat cu Universitatea Româno – Americană – Bucureşti, Universitatea George Bacovia – Bacău, Universitatea de Vest – Timişoara, Universita deli Studi di Camerino – Italia, Universitatea Toulouse - Franţa, Universitatea Dortmund – Germania şi MAICh – Grecia, S.C. CISPRO S.R.L şi SIDA S.R.L Italia.

Vezi Website